Історія закладу освіти

Юннатівський рух на Луганщині один з найвпливовіших і найдавніших. Він бере свій початок на рубежі 20-х–30-х років ХХ століття. Основою його стала діяльність позашкільних гуртків біологічного, натуралістичного, сільськогосподарського профілів.

Архівні документи – „живі” свідки історії повідомляють: На засіданні Президії Наукпедкому Управління Соцвиху 20 липня 1927 року було заслухане і ухвалене питання про створення педагогічної біостанції в місті Луганську за заявою професора Равич-Щерби.

На початку 30-х років успішно розвивалась мережа позашкільних дитячих сільськогосподарських станцій, збільшилася кількість гуртків „Юні натуралісти”, особливо в сільській місцевості.

1938-1939 роки. Юннатівський рух активізується у зв’язку з підготовкою до участі у Всесоюзній сільськогосподарській виставці у Москві. Діти вперше були залучені дорослими до заходу такого рівня, проявили інтерес, бажання та ініціативу.

У післявоєнні часи юннати допомагали дорослим у відбудові народного господарства, насамперед, у сільському господарстві.

Початок 50-х років. Активізується один з напрямків юннатівської діяльності – „Юні мічурінці”. Розвивається мережа шкільних лісництв. В області було утворено одну з найбільших мереж шкільних лісництв на Україні.

У грудні 1954 року обласна станція юних натуралістів розташувалась у селі Лантратівка, тоді Сватівського, а нині Троїцького району. Першим її директором був природолюб Пенчев Віктор Іванович. А з 1956 року знову була переведена до міста Луганська.

1960-1970 роки. Юні натуралісти Луганщини були учасниками ВДНГ СРСР, республіканських виставок найкращих робіт членів учнівських виробничих бригад, отримували перемоги і посідали призові місця. В цей час утворюється найбільша за весь період існування цих закладів мережа, яка налічувала: 1 обласну, 14 міських і 1 районну станцію юних натуралістів.

У 1992 році обласна станція юннатів набула статус обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, і як позашкільний навчальний заклад посилила освітні, виховні, розвиваючі функції в еколого-натуралістичній роботі.

Кiлькiсть переглядiв: 238